Welcome: Hongkong Bishop Technology Co., Limited

English | Español      

Home > Xiaomi Eco > Xiaomi > Mi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C

  • Mi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C
  • Mi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C
  • Mi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C
  • Mi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C
Mi Robot Vacuum Cleaner Mop 2CMi Robot Vacuum Cleaner Mop 2CMi Robot Vacuum Cleaner Mop 2CMi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C

Mi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C

  • Category: Xiaomi
  • 2700Pa vacuum suction
  • 3200mAh battery capacity
  • Hexagonal full coverage side brush design
  • Product description:Mi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C, 2700Pa vacuum suction, 3200mAh battery capacity, Hexagonal full coverage side brush design, Upgrade booster mopping module, Antibacterial wipes
  • Contact Us


a